2016 | by PROHEALTH consortium | Print Article

Wnioski z badania PROHEALTH na fermach trzody chlewnej we Francji 

Śmiertelność prosiąt wpływa na zmniejszenie wydajności loch i jest powodem znacznych strat ekonomicznych, co jest jednym z głównych problemów producentów trzody chlewnej na całym świecie. Według różnych badań dotyczących śmiertelności prosiąt, przygniecenia i ronienia są uważane za najważniejsze przyczyny strat. Zagrożenia związane z konkretnymi przyczynami śmierci prosiąt nie zostały jednak w pełni zbadane.

Aktualna literatura nie opisuje jakie różnice występujące pomiędzy fermami wpływają na problem poziom śmiertelności prosiąt. Badania przeprowadzone przez konsorcjum PROHEALTH na francuskich fermach świń dostarczyły nowych informacji na ten temat. Wszystkie spośród 146 ferm, które brały udział w badaniu oraz w audycie przeprowadzonym przez grupę CCPA, potwierdziły, że wystąpił problem śmiertelności poporodowej u prosiąt. Analiza wykazała 7,928 nieżywych prosiąt spośród 40,101 urodzonych. Średnia liczba macior, które zostały wybrane losowo do badania to 18.1 ± 5.62 na jednej farmie, a ich prosięta, które zostały urodzone martwe zostały poddane sekcji zwłok. Stwierdzono, że w pierwszych 48 godzinach po urodzeniu, aż 85% ogółu zgonów było wywołanych przez jeden z sześciu głównych czynników. Przyczyny te w kolejności ich znaczenia to (Rysunek 1):

1. Śmierć podczas porodu 23%

2. Niezdolne do życia, słabe prosięta 21%

3. Śmierć przed lub w trakcie porodu z objawami sepsy 17%

4. Mumifikacje 11%

5. Przygniecenie 8%

6. Zagłodzenie 5%

7. Pozostałe 15% obejmuje: ostre choroby, śmierć przed porodem z objawami autolizy, anemii itp.

Newsletter April 2016

Mimo, że problem przygniatania prosiąt jest dobrze znanym czynnikiem śmiertelności, nie należy do najważniejszych, jak można by się spodziewać. Główną przyczyną strat jest śmierć prosiąt przed, lub w trakcie porodu, i ten aspekt powinien znaleźć się na celu postępowania dla ograniczenie strat.

Rodzenie martwych prosiąt spowodowane śmiercią podczas porodu były główną przyczyną śmiertelności prosiąt. Jednakże rodzenie martwych prosiąt może mieć wiele różnych przyczyn, które można sklasyfikować w 3 różnych kategoriach (Wykres 2):

  • Śmierć podczas porodu (52%)
  • Śmierć przed lub podczas porodu z objawami sepsy (39%)
  • Śmierć przed porodem z objawami autolizy narządów wewnętrznych (9%)

Newsletter April 2016

Wyniki naszych badań wskazują, że pewne czynniki przyczyniają się do wywoływania i potencjalnego zapobiegania rodzeniu martwych prosiąt:

  • Przypadki śmierci podczas porodu były zredukowane w nocy, ale nie w przypadku innych przyczyn rodzenia martwych prosiąt. Ponieważ w nocy porody nie były nadzorowane, taka obserwacja sugeruje, że na wzrost śmiertelności mają wpływ nieprawidłowe praktyki związane z asystą porodową.
  • Śmierć przed porodem była związana z niższą wagą prosiąt w porównaniu do innych przyczyn rodzenia martwych prosiąt.

Jeśli prosięta przeżyją poród, nadal są narażone na śmierć spowodowaną zagłodzeniem bądź przygnieceniem. Zaobserwowaliśmy zmniejszoną liczbę przypadków śmierci po porodzie na skutek zagłodzenia, w godzinach dziennych. To podkreśla jak ważna jest asysta porodowa i poporodowa, która jest zapewniona w ciągu dnia roboczego, na przykład by zachęcać prosięta do spożycia siary. 

Inne potencjalne czynniki ryzyka przyczyniające się do śmierci prosiąt to waga prosięcia, liczba przebytych przez lochę porodów, liczebność miotu, przyczyna śmierci innych prosiąt z miotu i pora roku. Podkreśla to znaczenie określenia wzorca śmiertelności prosiąt występującego na danej fermie. 

W celu klasyfikacji ferm opracowaliśmy metodologię opartą na analizie statystycznej. Kryteriami uwzględnionymi w klasyfikacji każdej fermy były: odsetek 6 najczęstszych przyczyn śmierci prosiąt noworodków zidentyfikowanych w badaniu, średnia waga padłych prosiąt i średnia liczebność miotów loch. W oparciu o wymienione kryteria zidentyfikowaliśmy 3 różne kategorie ferm (Wykres 3). Klasyfikacja pozwoli na lepsze zrozumienie podobieństw i różnic między fermami świń. Aby pomóc w zmniejszeniu śmiertelności prosiąt możemy rozpoznać specyficzne dla fermy słabe punkty i opracować lepsze strategie zwalczania problemu.

Newsletter April 2016

Comments


No comments yet