2016 | by PROHEALTH consortium | Print Article

Tuloksia laajasta kirjallisuuskatsauksesta


Tausta

Lintuparvissa esiintyvät taudit voivat johtaa merkittäviin taloudellisiin tappioihin tulojenvähenemisen vuoksi, esimerkiksi pienemmän lihan tai kananmunien tuotantomäärän tai heikentyneen laadun vuoksi, ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kuten työ- ja rehukustannuksia. Vaikka tämä tosiasia on hyvin tiedostettu, on yksittäisten tuotantosairauksien aiheuttamista taloudellisista tappioista heikko yhteisymmärrys. Vaikka ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja hoitojen kustannukset saatetaan lisäksi tuntea, niillä saatavia taloudellisia säästöjä ei useinkaan ole ymmärretty hyvin. Tämän vuoksi monet siipikarjatuottajat eivät välttämättä käytä tautia ennaltaehkäiseviä ja hoitavia toimenpiteitä optimaalisesti. Tämä ongelma tulee todennäköisesti yhä ajankohtaisemmaksi, kun paineet vähentää antimikrobien käyttöä siipikarjan sairauksien hoidossa lisääntyvät.

Katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

Siipikarjan tuotantosairauksien täysimääräisten taloudellisten vaikutusten selvittämiseksi PROHEALTH-hanke toteutti laaja kirjallisuuskatsauksen, jossa kerättiin tietoa tautien aiheuttamista tappioista ilman taudinhallintatoimenpiteitä, ja erilaisten ennaltaehkäisevien ja tautia hoitavien toimenpiteiden avulla saatavista hyödyistä. Nykyaikaiseen kaupalliseen siipikarjatuotantoon sopivat tutkimukset käytiin läpi ja niistä saatavilla olleet tiedot kerättiin. Tutkimusten laajuus vaihteli huomattavasti, vaihdellen muutamista eläimistä yksittäisessä parvessa kymmeniin tuhansiin lintuihin, jotka pidettiin useilla eri tiloilla. Raportoimme tässä seitsemän eri siipikarjasairauden osalta arvioidut kustannukset.

Siipikarjan sairauksien kustannukset

Tuotantosairauksien taloudelliset riskit liittyvät niiden esiintyvyyteen ja vakavuuteen. Kuvassa 1 on esitetty läpi käydyissä tutkimuksissa raportoidut esiintyvyydet. Esiintyvyyttä on tässä mitattu niiden lintujen osuudella parvesta, jotka ovat kärsineet riittävän vakavasta tautimuodosta, jotta taudilla olisi merkittäviä negatiiivisia taloudellisia vaikutuksia. Korkein esiintyvyys näissä tutkimuksissa oli ruoanrulatussairauksilla, eli kokkidioosilla tai klostridioosisilla. Vaikka kliininen tautimuoto aiheuttaa vakavampia oireita, kuten kuolleisuus, voivat myös subkliiniset tautimuodot aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita esimerkiksi heikentämällä rehuhyötysuhdetta, joka esimerkiksi broilereilla ja munivilla kanoilla johtaa suurempaan rehumenekkiin. 


Kuva 1

Newsletter April 2016

Tuotantosairauksien tappiot vaihtelevat taudin ja sen vakavuuden mukaan. Tarkasteltujen sairauksien aiheuttamia tappioita arvioitiin munivilla kanoilla (kuva 2) tai broilereilla (Kuva 3). Taloudelliset tappiot munivaa kanaa kohti olivat suuremmat kuin broileria kohti, koska tauti vaikuttaa kanoilla huomattavasti pidemmän ajanjakson kuin broilereilla. Arvioidut kokonaistappiot rintalastan vauriosta (keel bone damage), jonka esiintymistä ei pyritä erikseen hallitsemaan (”uncontrolled disease”), olivat keskimäärin kanan elinaikana noin neljä euroa kanaa kohti. Sen sijaan tarttuvan keuhkoputkentulehduksen (infectious bronchitis, IB), jonka esiintymistä ei erikseen pyritty hallitsemaan, kustannuksiksi arvioitiin 3.2 euroa kanaa kohti. Näin suuret tappiot tekisivät kyseisen parven tuotannosta useimpina vuosina kannattamatonta. Broileriparviin vaikuttavista sairauksista hoitamaton klostridioosi aiheutti eniten tappioita, noin euro broileria kohti (teurastus 2 kg elopainossa). Hoitamattoman kokkidioosin kustannukset olivat noin 21 senttiä broileria kohti. 

Kuvista 2 ja 3 ilmenee myös se, että joidenkin sairauksien taloudellisia tappioita voidaan vähentää erilaisilla hoitotoimenpiteillä ja ennaltaehkäisyllä (”intervention”). Esimerkiksi munasarjan- ja vatsakalvontulehduksen (salpingoperonitis), vesipöhön (ascites) tai klostridioosin aiheuttamia menetyksiä voidaan alentaa huomattavasti erilaisilla toimenpiteillä. Kokkidioosin tai sääriluun kasvuruston kasvuhäiriön (Tibial dischondroplasia) osalta tässä kirjallisuustutkimuksessa tarkastellut toimenpiteet olivat kuitenkin paljon tehottomampia.


Kuva 2

Newsletter April 2016

Kuva 3

Newsletter April 2016

Vaikutukset

Tulokset korostavat sitä tosiasiaa, että tuotantosairauksista kärsivät siipikarjatilat saavat huomattavasti pienemmän taloudellisen tuoton, kuin taudista vapaat tilat. Taloudellisia tappioita voidaan kuitenkin vähentää taudista riippuen erilaisilla toimenpiteillä, kuten rokotuksilla, hoitamalla pehkua paremmin tai parantamalla hygieniaa tai ruokintaa. Tuotantosairauksien hallintaan tähtäävien toimenpiteiden taloudelliset hyödyt vaihtelevat paljon käytetystä toimenpiteestä ja sairaudesta riippuen. Koska joidenkin toimenpiteiden on todettu vähentävän monen eri sairauden esiintyvyyttä tai vakavuutta, tarkastelee PROHEALTH-hanke jatkossa laajemmin käyttökelpoisimpia tapoja, joilla voidaan vähentää tuotantosairauksien aiheuttamia taloudellisia tappioita siipikarjatuotannossa ja keinojen mahdollisuuksia vähentää antimikrobien käyttöä.

Comments


No comments yet